Aalborg-Nørresundby Antenneforening

 

Bestyrelse

AN-TV bliver i det daglige ledet af en bestyrelse på otte medlemmer, der samtidig er valgt til repræsentantskabet. Alle i repræsentantskabet kan vælges til bestyrelsen, der sidder i to år.

 

Den bestyrelse, der er valgt blandt repræsentantskabsmedlemmerne og 2 medlemmer der er udpeget af Aalborg byråd, består af:

 

Ole Davidsen, formand

(Valggruppe 2)

Jacob K. Svendsen, næstformand

(Udpeget af byrådet)

Henrik Yde

(Valggruppe 2)

Erling Schmidt

(Valggruppe 3)

       

Per Neumann

(Valggruppe 4)

John Hjelm

(Valggruppe 3)

Birthe Reese Christensen

(Valggruppe 4)

Helle Frederiksen

(Udpeget af byrådet)

 

Ønsker du at kontakte AN-TV's bestyrelse, så skriv til:
AN-TV
Boulevarden 18
9000 Aalborg