Historie

2010 6. april er der premiere på et ombygget anlæg, der tilbyder digitalt tilvalg fra pakke 1. Medlemmerne kan desuden få IP-telefoniabonnement og internet 256/64 Kbit/s, som er indeholdt i prisen. Mere end 45 analoge programmer bevares. Der er premiere d. 1. december på Web TV. Man kan nu se de fleste af programmerne fra den valgte pakke på en PC, tablet eller smartfone. Forudsætter StofaNet.
2009 Alle sendemaster ophører med analog sending d. 1. november, men AN-TV leverer fortsat analogt TV til medlemmerne. I november tilbydes alle medlemmer digitalt spejl af alle analoge programmer uden programkort og ekstra betaling.
2008 Nye digitale muligheder med Zaptor. Flere muligheder for at vælge selv bla. temapakker og tilvalgspakker.

2007

Anlægget distribuerer 54 analoge tv-programmer, 47 digitale tv-programmer og 24 FM-radiokanaler.
Endvidere distribueres 2 programmer i HD kvalitet samt ”Det digitale Spejl”, der er en digital kopi af de analoge tv-programmer.
2006 VM i fodbold kan modtages på AN-TV’s kabelnet i High Definition kvalitet.
2004 Revision af samarbejdsaftalen med Telia Stofa.
1997 Aftale med Stofa om ”Nye tjenester” (Internet og digitalt TV)
1996 Samarbejdsaftale mellem AN-TV og Stofa om etablering, drift og service.
Entrepriseaftale med Stofa vedr. etablering af ø-struktur med fiberforbindelser.
1995 Forhandlinger med Stofa og JTAS om fremtidigt samarbejde.
1993 Antenneforeningen ”Aalborg Nørresundby Kabel-TV” (AN-TV) stiftes.
1993-2001: Formand Oluf Hjortlund
2001-       : Formand Ole Davidsen
1990 Teknikerudvalget gennemfører en undersøgelse, for at vurdere tekniske, økonomiske, juridiske, servicemæssige, administrative og programmæssige forudsætninger antenneanlæggets fremtid.
Undersøgelsen dannede grundlaget for Aalborg Byråds beslutning om de fremtidige leverandørydelser til kommunens fællesantenneanlæg.
1989 Rådmanden for Magistratens 2. afdeling nedsætter teknikerudvalg. Formand er N. P. Kjærgaard Nielsen.
1986-87 De 3 anlæg i øst, vest og nord sammenlægges til ét anlæg med én hovedstation placeret på højhuset, Grønlands Torv.
1979 Tilladelsen, der i 1971 blev givet af Aalborg Byråd til fa. Anton Petersen A/S, erstattes af en overenskomst mellem fa. Anton Petersen A/S og Aalborg kommune (Magistratens 2. afdeling – Teknisk Forvaltning).
1976 Aalborg Kommune stifter følgende selskaber:
Stofa Kommunikationsnet Aalborg øst A/S
Stofa Kommunikationsnet Aalborg vest A/S
Stofa Kommunikationsnet Aalborg nord A/S
1973 Gennem læserbreve og artikler i avisen kritiseres anlægget for, at signalernes kvalitet er for ringe og for at udbygningen sker for langsomt.
1971 Aalborg Byråd giver fa. Anton Petersen A/S, Horsens, tilladelse til at etablere fællesantenneanlæg i centrale dele af Aalborg, Vejgaard, Hasseris og Nr. Sundby.
Boligforeningernes anlæg forbindes indbyrdes og signalforsynes fra 3 hovedstationer, der er placeret på Højhuset Grønlands Torv (øst), Skovbakken (vest) og Jørgen Berthelsens Vej (nord).
Anlæggene udbygges, så der kan forsynes parcelhuse m.v.
1970 De enkelte boligselskaber etablerer antenneanlæg til beboerne.
Anlægget distribuerer DR, Svensk TV1 og TV2 samt FM-radiokanaler.