Udvalg

AN-TV har nedsat en række udvalg, der tager sig af konkrete emner med relevans for antenneforeningen. Udvalgene består af medlemmer fra repræsentantskabet og bestyrelsen.

 

P.t. har AN-TV disse udvalg:

 • Tv Aalborg:
  Ansvarligt for AN-TVkanal, der er et tilbud til den enkelte borger og alle legale foreninger og organisationer med noget på hjerte, der kan kommunikeres via tv.

 • Bladudvalget:
  Ansvarligt for udgivelsen af AN-TV Magasinet og annoncering

 • Informationsudvalg:
  Ansvarligt for information om AN-TV. Herunder hører hjemmeside og infokanalen

 • Programudvalget:
  Ansvarligt for sammensætningen af AN-TV's udbud af radio- og tv-programmer.