Aalborg-Nørresundby Antenneforening

 

Udvalg

AN-TV har nedsat en række udvalg, der tager sig af konkrete emner med relevans for antenneforeningen. Udvalgene består af medlemmer fra repræsentantskabet og bestyrelsen.

 

P.t. har AN-TV disse udvalg: