Du er her: Forside Information Meddelelser Er der problemer med billedkvaliteten?

Er der problemer med billedkvaliteten?

Skygger, streger, sne, pixelering, fastfrysning og sort skærm

– men sådan behøver det heldigvis ikke være

Vi lever i en verden hvor der sker en kolossal udvikling inden for elektronik og elektroniske ydelser.

Signalerne til disse ydelser kommer til os på kobberkabler, via lysledere og i luften – og det er vigtigt at adskille signalerne, så de ikke forstyrrer og indstråler i hinanden, for det vil give tv-apparater problemer.

 

I fagsprog tales om HF-tæthed og der gøres meget for at HF-tætne installationer, kabler og de materialer, som bliver brugt i disse.

 

Inden for kabel-tv-branchen er det normalt din antenneforening eller den tekniske leverandør – aktuelt altså AN-TV eller Stofa – der søger for at kabelnettet er HF-tæt frem til din installation til og med første antennedåse. Det gøres ved at anvende materialer, som er skærmet for fremmede signaler. En tilfredsstillende skærmning opnås ved at anvende materialer med metalkappe, da metal spærrer for signaler.

 

Desværre ses det ofte at HF-tætheden ophører efter den første antennedåse i den interne installation, fordi der bliver anvendt materialer, der er uegnede til fællesantennebrug og derfor ikke er HF-tætte. Der er mange gør det selv-materialer, der ikke er HF-tætte – det gælder for eksempel antennestik, fordelere og forstærkere. På disse materialer ses ofte plastik, som ikke spærrer for fremmede signaler. Og ofte ses også, at materialerne ikke er anvendt korrekt og monteret efter forskrifterne.

 

De typiske fejl ligger på

  • antennestik (coax-stik) med plastikkappe
  • defekte apparattilslutningskabler eller kabler af dårlig kvalitet
  • fordelere og forstærkere med plastiklåg.

På analog-tv kan disse fejl give skygger, streger eller sne på billedet. Og på digital-tv fremkommer pixeleringer og fastfrysninger af billedet – og i kraftige tilfælde sort skærm. Pixelering vil sige at et billede mister farver og derfor skaber store ensfarvede firkanter eller bliver utydeligt.

 

Hvad du selv kan gøre:

  • Brug kun antennestik med metalhus/kappe
  • Sørg for at alle samlinger er udført korrekt og i godkendte materialer – og ingen samlemuffer
  • Brug kun forstærkere godkendt til fællesantenne
  • Brug kun fordelere godkendt til fællesantenne
  • Brug kun kabel godkendt til fællesantenne – og gerne færdigmonterede kabler.

Heldigvis er det ikke svært at løse problemerne, for alle materialer til montage af interne antenneanlæg kan købes i Stofa-butikken på Gasværksvej 30 R, Aalborg.

 

Tilbage til oversigt over meddelelser