Du er her: Forside Information Meddelelser Valg i AN-TV

Valg i AN-TV

Tirsdag den 2. december 2014 er der valg til Aalborg-Nørresundby Antenneforenings – AN-TVs – repræsentantskab.

 

 

Valghandlingen finder sted klokken 19.00 og foregår i Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Valglokalerne ligger på første sal, og der er opgang ved restaurant Papegøjehaven.

 

Du skal henvende dig ved valgbordet og fremvise betalt regning for medlemskab af AN-TV eller pbs-kvittering samt relevant ID. Ved valgbordet får du information om valget og bliver guidet til det rette valglokale af en medarbejder fra AN-TV Huset.

 

 

Valghandlingen

 

Man kan ikke deltage i valghandlingen, hvis man møder frem efter, at dørene til valglokalet er lukket. Det annonceres både udenfor og inde i valglokalet, når lokalet lukkes. Derefter kan valghandlingen begynde.

 

Det er Advokatfirmaet Vingårdshus i Aalborg, der er juridisk ansvarlig for valghandlingen. De bistås af AN-TVs konsulent, Poul Jacobsen, der er AN-TVs tovholder på valgets korrekte afvikling.

 

 

Bopæl, stemmeret og valgperiode

 

Du skal have bopæl i Aalborg kommune og være personligt medlem af AN-TV for at kunne stille op til valget.

 

Valgperioden gælder for 1. januar 2015 til og med 31. december 2017. Valgperioden er denne gang 3 år. Der henvises til notat på AN-TVs hjemmeside (www.an-tv.dk) omkring dette forhold.

 

 

Hvem er AN-TV?

 

AN-TV er en brugerejet og brugerstyret antenneforening, som beskrevet i foreningens vedtægter. AN-TV leverer blandt andet forsyning af tv til cirka 50.000 husstande i Aalborg kommune. AN-TV Huset, Boulevarden 18, 9000 Aalborg er foreningens fysiske værested og butik. Butikken drives i samarbejde med Stofa.

 

 

Repræsentantskab og bestyrelse

 

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og tæller i øjeblikket 65 medlemmer. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 8 medlemmer. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.

 

 

Valggrupper

 

Medlemmerne af repræsentantskabet fordeler sig på fire valggrupper. Det fremgår af foreningens vedtægter, hvordan de fire valggrupper vælger sine medlemmer.

 

Endvidere vil valgforordningerne blive gennemgået – for hver valggruppe – ved selve valghandlingen tirsdag den 2. december 2014.

 

 

Gruppe 1

 

To medlemmer udpeget af Aalborg Byråd.

 

De to repræsentanter udpeget af byrådet behøver ikke at være medlem af byrådet, ligesom de heller ikke behøver at være medlem af AN-TV. De udpeges straks efter kommunalvalget, hvorefter de fungerer i byrådets valgperiode – med mindre byrådet bestemmer andet.

 

 

Gruppe 2

 

Almene boligorganisationer – ét medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer.

 

Hver af de tilsluttede boligorganisationer, der har 750 abonnementer eller derover, udpeger ét medlem. Boligorganisationer, der ikke opfylder kravet om 750 medlemmer, kan indgå valgforbund. Det er organisationsbestyrelsen i den enkelte boligorganisation, der endeligt vælger eller udpeger repræsentanterne. Det er samtidig organisationsbestyrelsen i den enkelte boligorganisation, der endeligt vælger eller udpeger en personlig suppleant for hvert enkelt valgt medlem.

 

 

Gruppe 3

 

Andelsbolig- og ejerforeninger samt udlejningsejendomme – ét medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer.

 

Som kandidater til repræsentantskabet kan opstilles abonnenter (udlejere og bestyrelser) og brugere (lejere, ejerlejlighedsejere, ejerlaug og andelsboligtagere). Det er et krav, at kandidaterne skal være til stede for at kunne blive valgt. I forbindelse med valghandlingen udfærdiges en kandidatliste, hvor kandidaterne påføres i den rækkefølge, som deres anmeldelse sker. Herefter præsenterer kandidaterne sig i den rækkefølge, som fremgår af listen.

 

Stemmeberettigede er fra udlejningsejendomme udlejer og lejere, mens det for andelsboligforeningers vedkommende er bestyrelsen og medlemmer af andelsforeningen, der kan stemme. For ejerforeninger gælder, at bestyrelsen og ejerlejlighedsejere kan stemme. Hver af de stemmeberettigede har én stemme, der gives skriftlig. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 

Gruppe 4

 

Enkelttilsluttede – ét medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer.

 

Som kandidater til repræsentantskabet kan opstilles abonnenter og brugere. Dog kun én person pr. husstand. I forbindelse med valghandlingen udfærdiges en kandidatliste, hvor kandidaterne påføres i den rækkefølge, som deres anmeldelse sker. Herefter præsenterer kandidaterne sig i den rækkefølge, som fremgår af listen.

 

Stemmeberettigede er abonnenter og brugere. Den stemmeberettigede har én stemme, der gives skriftlig. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 

De valgtes opgave

 

Den grundlæggende opgave for AN-TVs repræsentantskab og bestyrelse er beskrevet i foreningens vedtægter. Det kan imidlertid være vanskeligt at beskrive opgaven fyldestgørende på den måde. Derfor har vi valgt en lidt fyldigere beskrivelse i det følgende.

 

I dagligdagen: Generelt består opgaven i at medvirke til den bedste og bredeste signalforsyning i foreningens dækningsområde. Det gælder primært forsyning af tv- og radiosignaler. AN-TV ejer og driver også TVAalborg. Endvidere udgiver foreningen magasinet AN-TV Nyt, driver Informationskanal og hjemmesiden www.an-tv.dk

 

Vision og fremtid: Igennem det seneste års tid er der i AN-TV foregået en stor og vigtig debat om foreningens fremtidige rolle. Den debat er ikke afsluttet. Det nyvalgte repræsentantskab og bestyrelse skal bringe denne vigtige opgave i sikker havn.

 

For det kommende arbejde i repræsentantskab og bestyrelse forestår der derfor en række vigtige overvejelser som for eksempel:

 

* At analysere foreningens aktuelle og fremtidige rolle og organisation.

 

* At vurdere samarbejdsform med partnere.

 

* At vurdere valg af samarbejdspartner.

 

* At vurdere FTTH-forholdet (Fiber til hjemmet).

 

Kabelanlægget og forretningsområdet: Hvad angår kabelanlægget i det enorme Aalborg-anlæg, er der tale om et delt ejerskab mellem AN-TV og Stofa. AN-TV ejer det oprindelige anlæg 100 procent, og Stofa ejer det udbyggede anlæg. AN-TV har købsretten til det udvidede anlæg, og det er endvidere reguleret i det samlede kontraktgrundlag, hvad det oprindelige og det udvidede anlæg kan bruges til. AN-TV og Stofa har således hvert sit forretningsområde. AN-TV forestår primært tv-leverancen og grundudbuddet og Stofa primært internet high pay samt service, administration og vedligeholdelse af anlægget for AN-TV.

 

Antenneanlægget i Aalborg er samlet set et af de mest veludbyggede og topmoderne distributionsnet i Danmark.

 

 

Du er velkommen

 

Hvis ovenstående har din interesse så kom og deltag i repræsentantskabsvalget tirsdag den 2. december 2014.

 

-----

 

FAKTA

 

AN-TV er med næsten 50.000 medlemmer Danmarks næststørste brugerejede og brugerstyrede antenneforening.

 

Nøgleordene for AN-TV er bedst og billigst. Det gælder, uanset om vi forsyner vores medlemmer med tv og radio, eller om vi er med til at sikre dem adgang til de mange muligheder, der ligger i multiservice-nettet.

 

AN-TV blev dannet i 1993, hvor Aalborg kommune overdrog det daværende Aalborg Byfællesantenneanlæg til brugerne.

 

Læs mere på www.an-tv.dk

 

TVaalborg

AN-TV ejer og driver den lokale tv-kanal TVaalborg. TVaalborg sender lokal-tv til mere end 80.000 husstande i Aalborg kommune.

 

Magasin, informationskanal og hjemmeside

Endvidere udgiver AN-TV magasinet AN-TV Nyt, driver en informationskanal og websitet www.an-tv.dk

 

AN-TV Mobil

Fra 1. december 2013 har AN-TV også engageret sig i mobiltelefoni. AN-TV har således rettighederne til at drive mobiltelefoni via AN-TV Mobil. Her er der ikke tale om et fysisk ejerskab, men om kontraktligt sikrede rettigheder. AN-TV har ingen økonomiske forpligtelser eller økonomiske risici i forhold til mobiltelefoni.

 

AN-TV Huset

AN-TV driver AN-TV Huset, Boulevarden 18, 9000 Aalborg. Butikken på Boulevarden med service, support og salg driver AN-TV sammen med Stofa. AN-TV Huset danner også rammen om møder og events.

 

Geografisk dækning for TVaalborg

 

TVaalborg sender til Aalborg, Nørresundby, Vadum, Sulsted, Vodskov, Grindsted-Uggerhalne, Vestbjerg, Tylstrup, Båndbyerne: Storvorde og Sejlflod, NTA: Aalborg Øst, GVD: Gug-Visse-Dall samt Nibe.