Formål

I vedtægterne til TVaalborg står der:

 

§ 2.1
TVaalborg's formål er, at stille en tv-kanal til rådighed for borgerne i Aalborg Kommune:
Den enkelte borger, boligorganisationer, grundejerforeninger, det musiske miljø, det kunstneriske, og det kulturelle miljø, sportslivet og det politiske miljø tilbydes muligheder for via TVaalborg at få udsendt egenproducerede og - som udgangspunkt - egenbetalte tv-programmer.

 

I de programpolitiske retningslinjer, der er nedfældet for TVaalborg, står der desuden følgende:

 

TVaalborg er et tilbud om en åben tv-kanal for interesserede borgere eller organisationer, der via tv-mediet vil henvende sig til offentligheden.

 

TVaalborg vægter et alsidigt programudbud.

 

Ud over disse formelle rammer ønsker AN-TV ikke en kommercielt påvirket kanal.

 

TVaalborg er et talerør der er til rådighed for alle, der har noget relevant at sige til borgerne i den nye Aalborg Kommune. Indholdet skal så vidt muligt være et bredt udvalg af oplysninger og budskaber fra et bredt spektrum af lokale indholdsleverandører.

 

Forhåbentlig kan TVaalborg være med til at skabe en fælles identitet for den nye kommune og et samlingspunkt for kommunens borgere.

Hvem kan se kanalen?  

Den nye lokale tv-kanal kan ses i størstedelen af den nye Aalborg Kommune.

 

I dag kan TVaalborg ses i Hals, Nibe, GVD, NTA, Vester Hassing Antenneforening, Vadum Antenneforening, Sulsted Antenneforening, hos TDC i Aalborg, hos AN-TV og de antenneforeninger, der har fusioneret med dem. Det giver en dækning på ca. 77.000 husstande.

 

Med samtlige antenneforeninger koblet på, vil 80.400 husstande kunne se kanalen. Geografisk vil signalet være spredt fra Nibe og Tylstrup til Sejlflod og Hou.