Fremhævede artikler fra AN-TV Nyt nummer 66 - 23. årgang 2018

// sikkerhed

Digital Tryghed

Alle taler om sikkerhed på nettet, men IT-krimi-naliteten vokser med eksplosiv hast. Så der er brug for at stramme op. Også blandt AN-TVs medlemmer. Det arbejde sætter AN-TV Huset sig nu i spidsen for. Det handler om digital tryghed.

Du kan læse meget mere om SafeSurf på stofa.dk. Her kan du også gå til Mine Sider og bestille det brugervenlige sikkerhedsprogram, som det er nemt at installere. En stor del af vores liv foregår i dag online. Derfor er det vigtigt, at vi kan føle os trygge, når vi er på internettet. Men trygheden kommer ikke af sig selv. Den forudsætter, at vi tager vores forholdsregler og bruger vores sunde fornuft.

- I AN-TV Huset vil vi gerne inspirere antenneforeningens medlemmer til en mere sikker adfærd på nettet og hjælpe dem til at beskytte sig mod de mange IT-trusler, som de kan blive udsat for i cyberspace. Vi kan se, at problemet er stigende. Fra 2011 til 2016 steg antallet af anmeldte sager om databedrageri fra 647 anmeldel-ser til 22.339. Det er en markant stigning, som også afspejler sig i de henvendelser, som vi får her i huset, siger butikschef Kasper Cheng-Ottzen.

Når det handler om at beskytte sig mod hackere, virus og anden ondskab på nettet, anbefaler AN-TV Huset Stofa SafeSurf.

- Det er et stærkt produkt med masser af muligheder for beskyttelse, når man selv eller familien går online. Det koster 20 kr. om måneden uanset bredbåndsløsning, og for de penge får man masser af digital tryghed, siger Kasper Cheng-Ottzen.

BRUGERVENLIGT
SafeSurf er et brugervenligt sikker- hedsprogram, der er nemt at instal- lere. Det kontrollerer datatrafikken på computeren, og det blokerer for potentielle farer og uønskede pro- grammer. SafeSurf opdateres automatisk, så computeren er beskyttet mod de nyeste risici.

- Man kan også bruge det til at styre børnenes adgang til internettet. Man kan for eksempel bestemme, hvilke websider de må besøge eller sætte en tidsbegrænsning på deres online- adgang, forklarer Kasper Cheng- Ottzen.

Han fortæller, at AN-TV Huset i løbet af vinterhalvåret vil afholde intro-eftermiddage, hvor der bliver sat fokus på digital tryghed og brugen af Stofa SafeSurf. Intro-eftermiddagene vil blive annonceret i AN-TV Nyt.

- Vi har en klar målsætning med initiativet. AN-TVs medlemmer skal kunne føle sig trygge, når de går på nettet. Uanset om de skal i netbank, shoppe på websider eller downloade et billede. Men trygheden forudsætter, at man tager de nødvendige forholds- regler og oparbejder en mere sikker adfærd på nettet. Det glæder vi os til at hjælpe medlemmerne med, siger butikschef Kasper Cheng-Ottzen.

// REPORTAGE

NÅR WIFI DRILLER

Anders Roed Pedersen og hans familie flyttede ind i deres hus i Frydendal for fire år siden, men de har aldrig været helt tilfredse med hjemmets trådløse netværk også kaldet wifi. Vi var med, da en tekniker fra Stofa skulle forsøge at løse problemet.

Det har aldrig været rigtig slemt. Bare småforstyrrelser. En streamingtjeneste, der begyndte at hakke. En telefon eller iPad, der pludselig faldt af det trådløse netværk. Periodisk knas, som ikke har været slemt nok til, at der er blevet ringet efter en tekniker.

- Men da vi for et halvt år siden anskaffede et nyt trådløst tv med forskellige apps, blandt andet Netflix, tog problemerne til, fortæller Anders Roed Pedersen, der bor i Frydendal sammen med sin hustru og deres to børn.

Han mistænkte modemmet for at være skyld i problemerne og anskaf- fede et nyt. Det gjorde ikke nogen nævneværdig forskel. Derfor er Stofa- tekniker Ulrik Lindholm Jørgensen i dag på besøg. Nu skal hjemmets anlæg gennemanalyseres for at finde årsagen til problemerne.

SIT HJEMMEARBEJDE

Ulrik Lindholm Jørgensen har gjort sit hjemmearbejde, inden han ankommer til adressen.

- Jeg har været inde i vores system, og her har jeg kunnet konstatere, at husets modem ikke kører ordentlig. Det kan jeg se online, uden at jeg behøver at være på adressen, forklarer han.

Derfor vælger Ulrik Lindholm Jørgen- sen at starte ude ved standeren, der står i skellet mellem Anders Roed Pedersens grund og nabogrunden. Her kontrollerer han forbindelsen hele vejen gennem AN-TVs og Stofas anlæg helt frem til der, hvor huset er tilsluttet.

- Resultatet er superfint. Alt andet ville også have overrasket mig, da hele anlægget her i kvarteret er nyrenoveret, siger han.

Den er gal

Til gengæld er den gal, da han inde i hjemmet måler signalet ved modem- met. Både signalet, der bliver sendt til modemmet, og signalet, der bliver sendt retur, har det skidt.

- Jeg kan konstatere, at det ikke er et defekt modem, der er årsag til problemerne. Men da vi har et godt signal ude ved standeren, er der et eller andet galt i hjemmets installation, siger Ulrik Lindholm Jørgensen, inden han forsvinder op på husets loft. Som det er tilfældet i rigtig mange huse, bliver kablet også her ført hen over loftet.

Deroppe udskifter han flere stik, som viser sig at være defekte. For en god ordens skyld skifter han også ledningen fra stikdåsen i stuen og frem til modemmet. Han sørger for, at stikkene i begge ender sidder helt fast. Det er vigtigt. Man må ikke kunne dreje dem.

- Nu er udgangspunktet i orden. Vores næste udfordring er, at Anders og hans familie har et dejligt langt hus med nogle tykke mure. Når hjem- mets modem er placeret decentralt
i den ene ende af huset, så kan det trådløse signal simpelthen ikke nå hele vejen rundt, forklarer Ulrik Lindholm Jørgensen.

HUSK AT KABLE
Han vælger en løsning, hvor han med to Access Points forlænger det trådløse signal, så det dækker hele huset.

- Jeg monterer det første Access Point i skabet ved siden af modemmet. Nu sender det trådløst til det andet Access Point, som jeg placerer centralt i huset. De fungerer begge som et adgangspunkt til internettet.

Nu kan Anders og familien bevæge sig rundt i hjemmet med deres iPad, og den vil automatisk gå på det Access Point, der er tættest på.

Ulrik Lindholm Jørgensen under- streger, at det ikke er muligt at garantere stabilitet på et trådløst netværk. Man kan kun sandsynlig- gøre det. Derfor anbefaler han, at man altid trækker en ledning, når det er muligt.

- Jeg har nu trukket en ledning fra modemmet og op til Anders’ tv. Der er faktisk kun en halv meter, og det stykke ledning kan anbringes pænt i en kabelbakke. Det betyder, at inter- netforbindelsen på fjernsynet nu kører via et kabel, og det gør den mere stabil, end hvis den var trådløs. Samtidig belaster trafikken ikke læn- gere hjemmets trådløse netværk. Med den halve meter kabel er der blevet frigjort så megen plads i wifi- anlægget, at det svarer til en tredje Limfjordsforbindelse, siger han med et smil.

HVER SIN FREKVENS
Som det sidste måler Ulrik Lindholm Jørgensen, om der er fremmede netværk i nabolaget, der forstyrrer i hjemmet. Det er ikke tilfældet. Dertil er naboernes trådløse signaler for svage. Til gengæld kan han med programmet Chanalyzer og en ekstra antenne monteret på sin computer identificere en enhed i familiens eget hus, der forstyrrer.

- Det er Anders’ trådløse musikanlæg, der kan genere. Det tager jeg højde for ved at placere hjemmets trådløse netværk og musikanlægget på hver sin frekvens, så de ikke forstyrrer hinanden. Dermed er jeg ved vejs ende. Problemerne er løst, og wifi- anlægget kører som det skal.

Anders Roed Pedersen har fulgt arbejdet med interesse. Nu glæder han sig til at afprøve det i praksis. Teknikerbesøget koster ham i alt 2.500 kr. inklusiv to Access Points og programmeringen af dem på stedet.

Læs hele magasinet her