Fremhævede artikler fra AN-TV nummer 69 
- 24. årgang 2019

// DIN ANTENNEFORENING

LAD DIG IKKE AFPRESSEI AN-TV Huset oplever man et stigende antal henven- delser fra bekymrede med- lemmer, der har modtaget mails fra cyberkriminelle med forsøg på penge- afpresning. I den situation er det vigtigt at bevare roen og aldrig betale til de krimi- nelle. Selvom mailen kan virke troværdig, er der tale om et fupnummer.

For tiden modtager mange danskere mails, der ser ud som om, at de er afsendt fra deres egen e-mail-konto. Men det er ikke tilfældet. Afsendel- serne sker i virkeligheden fra flere for- skellige IP-adresser rundt om i verden.

I mailens emnefelt kan der stå: ”Din konto var under angreb! Skift dine adgangsdata!”

- Der er tale om en såkaldt phishing- mail, fortæller butikschef Kasper Cheng-Ottzen fra AN-TV Huset. - Der er to grunde til, at de kriminelle har iscenesat mailen, så det ser ud som om, at den kommer fra ens egen mailboks. Dels får de understreget deres budskab om, at modtagerens konto har været under angreb. Dels vil de sikre sig, at mailen når frem til modtageren.

 

UDSPEKULERET FUP

Kasper Cheng-Ottzen betegner det som et udspekuleret fupnummer, der desværre har skræmt mange modtagere af mailen.

- Det forstår jeg udmærket, for den er holdt i et aggressivt og ubehage- ligt sprog. I mailen hævder de cyber- kriminelle, at de har hacket modtage- rens computer og filmet modtageren med computerens kamera, mens vedkommende besøgte ”websteder

for voksne”. Nu kræver de kriminelle betaling i bitcoins for ikke at videre- give materialet til modtagerens venner, familie eller kolleger. Men det hele er fup. De har ikke hacket com- puteren, og de har ikke noget mate- riale, siger Kasper Cheng-Ottzen.

 

Gode råd

Han har følgende gode råd til modtagere af phishing-mailen:

  • Betal aldrig til de kriminelle. Truslen er fup, og hvis du betaler, vender de tilbage og kræver flere penge.
  • Spam-filtret på Stofa-mail bremser rigtig mange ond- sindede mails. Når en af disse alligevel er nået igennem til din mailboks, kan der være behov for, at du ændrer dine spam-indstillinger.
  • Benyt lejligheden til at ændre koden til din e-mail-konto. Vælg en stærk adgangskode med minimum 10 tegn, der indeholder både store og små bogstaver samt tal og special- tegn. Så er du godt sikret.
  • Hvis du er i tvivl, så kom ind i AN-TV Huset. Vi står klar til at hjælpe di

// BOLIGINDRETNING

GOD BOLIGSTIL MED FLADSKÆRMETv-skærmene er efterhånden blevet så store, at det er en udfordring at integrere dem i hjemmets interiør, fortæller indretningskonsulent Anita Wodstrup Madsen.

I moderne boligindretning er det tyde- ligt, at mænd og kvinder har forskellige opfattelser af, hvor meget fokus der skal være på hjemmets fjernsyn.

Det fortæller indretningskonsulent Anita Wodstrup Madsen, der i 15 år har drevet egen virksomhed, hvor hun blandt andet yder rådgivning og bistår med indretningsløsninger til private hjem.

- I alle årene er tv-skærmene kun blevet større og større. I dag kommer jeg ind i hjem, hvor man har kæmpe- store skærme med en bredde på op til 140 centimeter. Skærmenes stør- relse er en udfordring, da de nemt bliver meget dominerende i bolig- indretningen, siger Anita Wodstrup Madsen.

Hendes erfaring er, at det ikke er et problem for manden i huset, der gerne vil have fokus på det store fjernsyn og vise det frem. Det er en rigtig mande-ting, ligesom mænd gerne vil ud og sparke dæk, forklarer hun.

- Til gengæld er kvinderne mindre begejstrede. De vil gerne have en løsning, hvor fjernsynet er en integreret del af hjemmets indretning. I det arbejde er det en stor fordel for mig, at vi samtidig har fået nogle meget tyndere tv-skærme, siger Anita Wodstrup Madsen.

 

EN GALLERIVÆG

Hun har fornylig indrettet hos en kunde, hvis tv-skærm var mindre end én centimeter tyk.

- På den opgave valgte jeg at hænge billeder op på væggen rundt om fjernsynet, så det blev en gallerivæg, hvor fjernsynet bare lignede et af billederne, når det var tændt. På den måde faldt det godt ind i hjemmets indretning i øvrigt, og den løsning var beboerne super glade for.

Af andre indretningsmuligheder peger Anita Wodstrup Madsen på, at man kan integrere sit fjernsyn i en reol, så det bliver mindre fremtrædende i rummet.

- Det allerflotteste er naturligvis en snedkerreol, der er tilpasset skær- mens størrelse. Men her skal man være opmærksom på, at vi i dag udskifter vores fjernsyn oftere end tidligere, og at tendensen er, at skærmen bliver større og større. Det er man nødt til at tage i betragtning, hvis man vælger en reolløsning, forklarer hun.

Hvis man ikke har mod på hverken en reol eller gallerivæg, er en anden let tilgængelig løsning at møblere rundt om sit fjernsyn.

- Man kan for eksempel placere en lænestol eller et lille bord tæt ved tv-skærmen, og man kan bruge sit tv-møbel som reol og fylde det med bøger. Når et fjernsyn står alene, bliver det hurtigt meget markant og opmærksomhedskrævende i rummet samtidig med, at det kan virke koldt. Med den foreslåede indretning ønsker jeg at skabe et mere varmt udtryk, siger Anita Wodstrup Madsen.

 

VÆGGEN BAG SKÆRMEN

En anden tilgang til indretningen er, at man arbejder med væggen bag tv-skærmen. Det kan man gøre på flere forskellige måder.

- En mulighed er, at man monterer en træbeklædning på væggen. Det kan være i form af for eksempel egetræ eller brædder, hvor man tydeligt kan se træstrukturen. Det giver et godt modspil til fjernsynets lidt hårde og sterile udtryk. Hvis man samtidig skaber lidt afstand mellem væggen og træbeklædningen, har man et godt sted at gemme ledningerne afvejen, siger Anita Wodstrup Madsen.

- Hvis man ikke er til træ, kan man i stedet male væggen. Jeg vil anbefale så mørk en farve, som man kan lide, og som rummet kan bære. På den måde kan den store tv-skærm forsvinde ind i den mørke baggrund, og man undgår den hårde kontrast mellem en hvid væg og et sort fjernsyn.

Hun præciserer, at så længe væggen er hvid, er hvide kabelbakker en super god løsning. Men hvis man maler væggen, er man også nødt til at male de hvide kabelbakker, så de ikke står og skriger til den mørkere bagvæg.

 

KREATIVE LØSNINGER

Blandt de mere kreative løsninger nævner Anita Wodstrup Madsen, at man kan indramme sin fladskærm. Mulighederne er mange lige fra en klassisk guldramme til en mere moderne egetræsramme. Resultatet er, at fjernsynsbilledet fremstår som et indrammet maleri eller foto.

- En anden mulighed, som jeg vil nævne, er et solidt og stabilt staffeli, hvor man placerer tv-skærmen og spænder den godt fast både foroven og forneden. Her skal man være opmærksom på, at skærmen ikke hælder bagover, da det vil ødelægge noget af fjernsynsoplevelsen.

Hun understreger, at det i sidste ende er op til den enkelte beboer eller familie hvilken indretningsløsning, der er den rigtige for dem.

- Vi er alle forskellige. For nogle mennesker er fjersynet det husalter, som de bygger hele stuen op omkring. Det er der ikke noget galt i, så længe de bevidst har valgt den løsning, siger Anita Wodstrup Madsen.

// NYT FRA FORENINGEN

AN-TV HAR FÅET NY HJEMMESIDE


Det har været diskuteret længe, og nu er det endelig sket. AN-TV har fået ny hjemmeside, og den kan tilgås fra alle platforme.

AN-TVs nye hjemmeside er online. Det er en tydelig tilfreds formand for informationsudvalget, der taster adressen an-tv.dk, og straks efter toner siden frem på iPad’ens skærm.

- Vi er meget glade for resultatet, siger Henrik Yde.

- Tiden var løbet fra vores hidtidige hjemmeside, så der skulle ske noget. Vi har fået en side med et stærkt visuelt udtryk, som det er nemt at navigere rundt på. Vi har bibeholdt en menubar øverst på siden, men ellers er den organiseret, så man scroller nedad.

Henrik Yde forklarer, at man dermed opnår størst mulig skriftstørrelse og skærmbillede. Det er en klar fordel, når man tilgår an-tv.dk fra en enhed med en mindre skærm som for eksempel en smartphone.

- Det er netop en af pointerne ved vores nye hjemmeside, at man kan tilgå den fra alle platforme. Siden tilpasser sig, uanset om det er en computer, tablet eller smartphone, som brugeren benytter.

 

IKKE HELT FÆRDIG

Selvom den nye hjemmeside nu er lagt online, så er den ifølge Henrik Yde ikke helt færdig. - Vi udvikler stadig på siden, og det forventer jeg, at vi vil gøre resten af året.

Vi skal blandt andet arbejde med, hvordan vi løbende kan opdatere med relevante nyheder og inspiration til foreningens medlemmer, og hvor- dan vi kan styrke den visuelle kommunikation med blandt andet billedhjul og korte informative filmsekvenser.

I den forbindelse modtager man meget gerne respons fra foreningens medlemmer.

- Det har stor værdi for os at høre, hvilke erfaringer brugerne gør, når de navigerer rundt på siden. De erfaringer vil vi lade indgå i vores videre arbejde, siger Henrik Yde.

 

EN MEDLEMSSIDE

Han understreger, at an-tv.dk er en medlemsside og ikke en salgsside. Det bærer siden præg af i den måde, som den er disponeret på.

- Vores hjemmeside er henvendt til AN-TVs medlemmer og interesserede, der kunne tænke sig at blive medlem af foreningen. Derfor er siden beregnet til at søge informationer på og blive opdateret med relevante nyheder.

På an-tv.dk kan man blandt andet finde en oversigt over foreningens tv-pakker og priser, en oversigt over frit valgs-kanaler og de forskellige muligheder, der er for at sammensætte sit eget miks af tv-kanaler.

Desuden ligger der informationer om web-tv, filmpakker og de medlemsfordele, som AN-TV tilbyder.

- På siden kan man også finde vores medlemsblad AN-TV Nyt cirka fem år tilbage i tiden. Vi up- loader bladet som en pdf, man kan læse på skærmen eller printe ud, ligesom vi lægger udvalgte artikler fra bladet direkte på hjemmesiden, siger Henrik Yde.

 

DET FORMELLE

Den nye hjemmeside indeholder også en række mere formelle informationer. Man finder blandt andet oversigter over AN-TVs bestyrelse, udvalg og repræsentantskab, ligesom man kan læse om foreningens historie og se dens vedtægter.

- Fra an-tv.dk er der også en ind- gang til vores intranet. Det er for- beholdt repræsentantskabets medlemmer, og her arkiveres al materiale vedrørende de enkelte organisatoriske grupper. Det drejer sig blandt andet om mødereferater og anden relevant information, forklarer Henrik Yde.

Han peger på, at den nye hjemmeside også rummer et link til AN-TV Mobil, der har sin egen hjemmeside.

- Endelig vil jeg nævne, at man via vores nye hjemmeside til enhver tid kan komme i kontakt med foreningen. Vi vil rigtig gerne høre fra vores medlemmer, uanset om det er ris, ros eller gode forslag. Som allerede nævnt er vi i første om- gang meget interesserede i at få feedback vedrørende hjemmesiden. Man skal endelig ikke holde sig tilbage. Gå ind på an-tv.dk under menupunktet Kontakt og skriv til os. Vi venter spændt.

// NYT FRA FORENINGEN

VI ARBEJDER PÅ EN NY
DISTRIBUTION AF AN-TV NYT

 

Som medlemsblad er AN-TV Nyt hidtil blevet omdelt til alle husstande i antenneforeningens dækningsområde. Vi har desværre oplevet, at det har givet problemer i forhold til modtagere, der har valgt at sige nej tak til reklamer.

Derfor har AN-TV besluttet at omlægge distributionen af AN-TV Nyt fra og med efteråret 2019. Vi vil orientere mere detaljeret om omlægningen i det næste nummer af AN-TV Nyt, der udkommer den 29. maj.

Men vi kan allerede her løfte sløret for de væsentligste ændringer:

  • Det fysiske blad vil fremover kun blive distribueret til adresser i dækningsområdet, der ønsker at modtage reklamer.
  • Hvis du siger nej tak til reklamer, men fortsat ønsker at modtage AN-TV Nyt i postkassen, er du derfor nødt til at acceptere reklamer.
  • Alternativt er du velkommen til at hente bladet i AN-TV Huset på Boulevarden 18.
  • Du kan også læse AN-TV Nyt på vores nye hjemmeside på adressen an-tv.dk. Her kan du også tilmelde dig vores nyheds- mail, så du får besked, når der er lagt et nyt blad på hjemmesiden.

// NYT FRA FORENINGEN

KOM GODT I GANG MED TV 2 PLAY

Som vi kunne fortælle i det forrige AN-TV Nyt, er den populære streamingtjeneste TV 2 Play nu en af medlemsfordelene i AN-TVs store tv-pakke.

- I de seneste måneder har vi registre- ret, at stadig flere medlemmer med Pakke 3 har aktiveret den nye mulighed i pakken, fortæller butikschef Kasper Cheng-Ottzen fra AN-TV Huset.

Han understreger, at TV 2 Play hverken er en tv-kanal eller et arkiv, og det har tilsyneladende forvirret en del.

- Medlemmer med Pakke 3 skal være opmærksomme på, at der er tale om en streamingtjeneste, som de selv skal tilmelde sig gennem Mine Sider på Stofa.dk. Vi har erfaret, at det godt kan give anledning til problemer. Jeg vil derfor opfordre alle medlemmer, der ønsker hjælp til at aktivere TV 2 Play, til at kigge ind i AN-TV Huset.

Vi står klar til at vejlede dem, siger Kasper Cheng-Ottzen.