18. januar 2018

Ny formand for AN-TV

Bestyrelsesmedlem Jakob K. Svendsen er valgt til ny formand for AN-TV. Han afløser foreningens mangeårige formand Ole Davidsen, der er fratrådt efter eget ønske. Ole Davidsen fortsætter dog sit engagement i antenneforeningen – nu som næstformand – en post, som han overtager efter Jakob K. Svendsen.

Vagtskiftet skete den 16. januar 2018, hvor AN-TVs repræsentantskab sammensatte de faste udvalg og foreningens bestyrelse for de kommende 2 år. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig.

Som ny formand for antenneforeningen glæder Jakob K. Svendsen sig over at kunne fortsætte det nære samarbejde med Ole Davidsen, der har været en drivende kraft i foreningen, siden den blev stiftet i 1993. Først som næstformand og siden 2001 som formand.

I den forestående valgperiode venter store og krævende opgaver – især med organiseringen af det nye partnerskab med Stofa. Det er opgaver, der kalder på al den viden og alle de kompetencer, som AN-TVs formandskab repræsenterer.


AN-TV Nyt

Fire gange om året udkommer medlemsbladet AN-TV Nyt, hvor du kan læse de seneste nyheder omkring AN-TV.